Vũ Thu Phương in TTL design

vtp-ttl_11

Vũ Thu Phương in Trương Thanh Long design

Photo by Thành Nguyễn 2007

 

Advertisements

One Comment

Đã đóng bình luận.