Đà Lạt Hoàng Hôn

"Lắng Nghe Chiều Xuống Thành Phố Mộng Mơ…"
Ảnh Cưới Đẹp Đà Lạt: Chung-Hằng
Makeup: Thương Nari
Photo: Trương Thảo – Đình Lê
Concept & Stylist by Thành Nguyễn © 2017

Advertisements